Header image

Vervoer

De kinderen worden met de Bengelbusjes of lopend opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers. De busjes zijn speciaal ingericht voor het vervoer van de kinderen. Zo is er voor elk kind een veiligheidsgordel aangebracht. Wanneer uw kind een school bezoekt op loopafstand dan kan het ook zo zijn dat een pedagogisch medewerker uw kind lopend ophaalt.

Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de kinderen naar de naschoolse opvang. Leerkrachten zorgen ervoor dat uw kind veilig  bij de leidster komt. Bij eventuele verandering van geplaatste dagen dient u dit als ouder aan de leerkracht door te geven.

Mocht uw kind op een dag geen opvang nodig hebben door bijvoorbeeld ziekte of een verjaardagspartijtje, dan verzoeken wij u om dat tijdig te melden bij De Bengel. Wij weten dan dat wij uw kind niet hoeven op te halen van school.

Voor onze regels omtrent het vervoer van de kinderen van school naar De Bengel kunt u op onderstaande link drukken.

Vervoersprotocol